Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Memnuniyet Anketi

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin merkez kütüphanenin fiziki yapısı ve vermiş olduğu hizmetlerle ilgili düşüncelerinin ölçülmesi

Kütüphaneyi hangi sıklıkta kullanıyorsunuz?

 
Kütüphaneyi genellikle hangi saatler arasında kullanıyorsunuz?


 
Kütüphaneyi hangi amaçla kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)
 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ni tercih etme sebepleriniz nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

 
Lütfen kütüphanede en çok kullandığınız kaynakları belirtiniz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

 
Kütüphanemizin öncelik vermesini istediğiniz alanları, 1’den 5’e kadar sıralanmış ölçekte belirtiniz.
1.Kesinlikle Katılmıyorum 2.Katılmıyorum 3.Kararsızım 4.Katılıyorum 5.Kesinlikle Katılıyorum
Basılı kitap  
Basılı dergi  
Elektronik kitap ve Elektronik dergi 
Veri tabanları  
Görsel – işitsel materyal  
Kütüphane tanıtım turları 
Kullanıcı eğitimi 
Teknolojik imkanlar (bilgisayar vs.)  
Kütüphane personeli ile ilgili aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı 1’den 5’e kadar sıralanmış ölçekte belirtiniz.
Memnuniyet değerlendirme ölçütleri: 1-Kesinlikle Katılmıyorum 2-Katılmıyorum 3-Kararsızım 4-Katılıyorum 5-Kesinlikle Katılıyorum
Kütüphanede çalışan personel sayısı yeterlidir. 
Personel, mesleki bilgi ve tecrübeye sahiptir. 
Personelin yaklaşımı ilgili ve yönlendiricidir. 
Personel iletişime özen göstermektedir. 
Personel, kütüphane kurallarının uygulanması konusunda duyarlıdır. 
Bilgi ve belge ihtiyaçlarım için ilgili personele erişimde sıkıntı yaşamıyorum. 
Kütüphane personeli kullanıcılara eşit davranmaktadır. 
Personel problem çözmede istekli ve yeterlidir. 
Kütüphanede ödünç verme / iade işlemleri hızla gerçekleştirilmektedir. 
Ödünç verme personeli kullanıcılara pozitif ve yardımsever bir şekilde yaklaşmaktadır. 
Kütüphanenin vermiş olduğu danışma hizmetinden memnunum. 
İlgili personele telefon ya da e-posta aracılığıyla soru sorduğumda ya da yardım istediğimde hızlı ve açıklayıcı geri dönüş alıyorum. 
İlgili personel, elektronik kaynaklarla ilgili sorunlarımızla acilen ilgilenmektedir. 
Yerinde bulamadığım bilgi kaynaklarına ulaşabilmem konusunda yeterince yardımcı olunmaktadır. 
Kat personelleri, rafları düzenleme ve kaynakları yerleştirme konusunda titiz, aradığım kaynağı raftaki yerinde kolayca bulabiliyorum. 
Kütüphane hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı 1’den 5’e kadar sıralanmış ölçekte belirtiniz.
Memnuniyet değerlendirme ölçütleri: 1-Kesinlikle Katılmıyorum 2-Katılmıyorum 3-Kararsızım 4-Katılıyorum 5-Kesinlikle Katılıyorum
Genel olarak kütüphane hizmetlerinden memnunum. 
Kütüphane tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarından memnunum. 
Koleksiyon ve hizmetler hakkındaki yenilikleri, yapılan duyurular (web / e-posta) ile takip edebiliyorum. 
Ödünç alabildiğim kaynak sayısı yeterlidir. 
Kaynakların ödünç verilme süresi yeterlidir. 
İade süresi yaklaşan kitaplarla ilgili gönderilen hatırlatma mailleri çok yararlıdır. 
Ödünç aldığım kitapların sürelerini, internet üzerinden uzatabileceğimin farkındayım. 
Ödünç verme/iade işlemlerini, kütüphanedeki otomatik ödünç alma/verme cihazlarını kullanarak gerçekleştirebileceğimin farkındayım. 
Katalog taramasını, kütüphanedeki PC’lerden veya kütüphane dışından, zorlanmadan yapabiliyorum. 
Yönlendirme işaretleri ve raf yönlendirmeleri, aradığım bölümü ve yayını bulmamda bana yardımcı oluyor. 
Aradığım kitapları bulmak için yardıma ihtiyaç duymuyorum. 
Kaynak alımında kullanıcılardan gelen istekler dikkate alınmaktadır. 
Türkçe kaynaklar (kitap / dergi / referans kaynakları…) yeterlidir. 
Kaynaklar günceldir. 
Kütüphane ve kaynak kullanımıyla ilgili verilen kullanıcı eğitimlerinden memnunum. 
Kütüphane tanıtım turları (oryantasyon), kütüphaneyi kendi kendime kullanabilmemde bana fayda sağlamıştır. 
Kütüphane hizmetlerinde kullanılan teknolojik imkanlardan, internet bağlantı hizmetlerinden (kablosuz ağ) memnunum. 
Kütüphane web sayfasını çok güncel ve kullanımını çok kolay buluyorum. 
Fotokopi hizmetinden memnunum. 
Kütüphane hizmetleri hakkında şikayet ve önerilerim dikkate alınır. 
Kütüphanede, bir kullanıcı olarak bana önem verildiğini hissediyorum. 
Kütüphane, alanım ile ilgili yeterli veri tabanına sahiptir. 
Veri tabanlarını etkin kullanabiliyorum. 
Deneme erişimine açılan veri tabanları hakkında bilgi sahibiyim. 
Kullanım kılavuzları sayesinde, veri tabanlarını daha rahat kullanabiliyorum. 
Kütüphanedeki e-kaynaklar tüm ihtiyacımı karşılamaktadır. 
Proxy ayarları ile elektronik kaynaklara kütüphane dışından erişebiliyorum (sadece master/doktora öğrencileri).