Kullanıcı Girişi


Deneme Ilanidir (Lütfen basvuru yapmayiniz) İlanı
ONLİNE BAŞVURU ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ
1 Başvurular elektronik ortamda yapılacak olup;
    Müracaat belgeleri;
a) Online olarak jpg, gif ve png formatlı olarak sisteme eklenebilmektedir. Kayıt işlemi 4 aşamada tamamlanmaktadır. 1/4 aşama kadro seçimi, 2/4 aşama bilgi
    girişi, 3/4 aşama özgeçmiş 4/4 aşamada belgeler sisteme yüklendikten sonra başvuru onaylanarak işlem tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde
    başvuranlar herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir. Okunamayacak derecede bozuk belge ekleyenlerin başvuruları geçersiz kabul edilecektir.
b) Şahsen veya posta yolu ile başvurmak isteyenler elektronik ortamda kaydını tamamladıktan sonra buradan alacağı başvuru belgesine istenilen belgeleri
    ekleyerek müracaat tarihi saat 17.00’a kadar ilgili birime ulaştırmaları gerekmektedir.
2 Ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, giriş sınavına gelirken  başvuru formunu ve istenilen evrakların asıllarını  istenildiğinde ibraz etmek üzere yanlarında bulunuduracaklardır.
3 Kayıt işleminin sonunda başvurusunu onaylayanlar herhangi bir değişiklik yapamayacaklardır.
4 Alan türü değişen programlardan mezun olanların ALES puanı ve türü lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türü ve puanı esas alınacaktır.
5 Müracaat eden aday online olarak girdiği ve  eklediği belgelerin   doğruluğu beyan etmiş olmaktadır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar müracaatları ve sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış dahi olsa atamaları iptal edilecek ve hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.